Çalışma Gruplarımız

Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG)

Akdeniz fokunu korumak; Akdeniz’i korumaktır!.. anlayışı ile, Akdeniz fokunun ve yaşam ortamı olan Akdeniz kıyı ekosisteminin korunması ve araştırılması amacıyla 1987 yılında faaliyete başlamıştır. Türün korunması üzerine kurulmuş dünyadaki ilk, Türkiye’de ise ilk ve tek ihtisaslaşmış sivil toplum kuruluşudur.

Nihai amacımız kıyı ve deniz ekosistemlerinin bir bütün olarak korunmasını sağlamaktır.

Kurulduğu 1987 senesinden bu yana 30 yıldır aralıksız olarak, Avrupa’nın en nadir memeli türü olan Akdeniz fokunun Türkiye kıyılarında yaşamını sürdürmesi ve türün yaşam ortamı olan denizlerin ve kıyıların korunması için çaba göstermekte ve çalışmalar yapan AFAG, Akdeniz fokunun ve yaşam alanlarının Türkiye’de korunması amacıyla;

Ekolojik Araştırmalar Grubu (EKOG)

Derneğimizin Özel Çevre Koruma Bölgesi Foça’da 1990’lı yılların başından itibaren 2006 yılına kadar kesintisiz 13 yıl deniz koruma ve araştırma çalışmalarında yoğun emek harcamıştır. Sahada bu dönemde denizde koruma çalışmalarında büyük ilerleme kaydedilmiş ve yerel balıkçının yüzü de gülmüştür. Alanda yer yer izleme çalışmalarımız bugün hala süregelmektedir. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Türkiye’de deniz koruma kavramı en çok ele alınmış bir kasaba ve yaşam alanıdır.

Sualtı Arkeolojisi Araştırma Grubu (SAAG)

SAD’ın altgruplarından olan SAAG’ın amacı, Türkiye karasuları ve iç sularında sualtı kültür mirasını tespit etmek, korumak, belgelemek, ilgili kurum ve kuruluşlara sunmak, akademik araştırmalara katkıda bulunmak ve bu mirası ortak bir envanterleme sistemi altında toplamaktır.

SAAG, ulusal çapta her yıl düzenli olarak eğitim, seminer ve toplantılar düzenleyerek hem bilim insanı adaylarının hem de halkın bilinçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Ulusal ve uluslar arası pek çok sualtı araştırmasında görev almış SAAG dalıcıları, Türkiye çapında projelerini bilimsel duyarlılıkla sürdürerek ve popüler ve bilimsel birçok yayına imza atmaktadır.

Batık Araştırmaları Grubu (BAG)

Grubumuz periyodik olmayan çalışmalar yürütmektedir. Diğer gruplardan farklı olarak aktivite bazında bir program izler.

Deniz Memelileri Araştırma Grubu (DEMAG)

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) yürütücülüğünde Haziran 2013 tarihinden beri devam eden projemizin bu sezonki araştırma ve gözlem çalışmaları Foça’da devam ediyor. Gecen dönemden elde edilen bilgiler ışığında yine körfezdeki yunus varlığını ortaya koymak ve denizel farkındalık yaratma çalışmalarımız giderek artan ilgi ve katılımlarla devam ediyor.

Geçen araştırma döneminin bize sunduğu sonuçlar neticesin İzmir Körfezi’ni kullanan sabit şişe burunlu yunus Afalina (Tursiops truncatus) populasyonunun varlığını bilmekteyiz.

İzmir Körfezi gibi her anlamda antropolojik etkiye (deniz trafiği, balıkçılık, kirlilik, vb.) maruz kalan bir bölgenin yunus varlığı açısından olumlu olması alanın biyolojik çeşitliğinin ne kadar önemli olduğunu bizlere göstermektedir.

Kıyı Alanları Yönetimi Grubu (KAYAG)

Kıyı alanları yönetimi konusunda bilinçlendirme ve projelerin yönetimi faaliyetlerini yürütür.

Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu (MADAG)

2000 yılı öncesi çalışmalarıyla ülkede pek çok öncü çalışmaya imza atmıştır. Dalış sağlığı konusunda periyodik olmayan seminer çalışmaları yürütür.

Elazığ Hazar Gölü Araştırma Etkinliği

ODTÜ Sualtı Topluluğu ve Sualtı Araştırmaları Derneği adına 14.04.2018 tarihinde 4 dalgıç (Ezgi Selin Kaya, Mahmut Şahin, İlknur Abakbigan, Yunus Emre Gök) Hazar Gölündeki Batık Şehrin görüntülenmesi ve Kültür değerinin…

Devamını Oku

SAD Ankara Nisan 2011 Buluşması

Sevgili sualtı severler, Sualtı Araştırmaları Derneği Nisan 2011 Ankara Buluşması’nda, bu ay sevgili Güzden Varinlioğlu “2006’dan Bugüne SAD Arkeopark Projeleri” başlıklı sunumu ile aramızda olacaktır. Sizleri de aramızda görmek dileğiyle……

Devamını Oku

KARADENİZ ve BALIKÇILIK ÇALIŞTAYI’na katılım sağlandı.

13-14 Ekim 2016 tarihlerinde Sinop Üniversitesi tarafından düzenlenen Karadeniz ve Balıkçılık Çalıştayı bir çok akademisyen, STK ve uzman katılımı ile tamamlandı. Çalıştay’a SAD adına Yönetim Kurulu Başkanımız Nesimi Ozan Veryeri…

Devamını Oku
oda-rehberi-sad

ÖDA – SAVUN

TÜRKİYE KIYILARINDA ÖNEMLİ DOĞA ALANLARININ KORUNMASI KORUNMASI VE SAVUNMASI REHBERİ

SAD, 1994 yılından itibaren Türkiye’nin tüm kıyılarında araştırmalar yapmış ve koruma alanları ile ilgili hassasiyeti eğitim ve konferanslarla halka anlatmıştır. Bu hassasiyetlerle ilgili farklı gruplar oluşturarak daha geniş kitlelere ulaşmıştır.

ÖDASAVUN REHBERİ İNDİR.