AKDENİZ FOKU ARAŞTIRMA GRUBU – AFAG

Vizyonumuz:

İnsanlar ve tüm doğal canlı formları için yaşanabilir kıyılar ve denizler, denize dayalı sürdürülebilir geçim kaynakları ve tüm bileşenleri ile sağlıklı denizel / kıyısal ekosistemler…

Misyonumuz:

Türkiye kıyılarındaki Akdeniz foku yaşam alanlarının ve fok popülâsyonlarının korunması, geleneksel küçük ölçekli kıyı balıkçılığının sürdürülebilirliğinin sağlanması.

Hedeflerimiz:

1. AKDENİZ FOKUNUN YAŞAM ALANLARINI KORUMAK

Kıyı alanlarının aşırı ve yasadışı yapılaşmadan korunması ve daha akılcı kullanılması yönünde çalışmalarda bulunmak.

2. AKDENİZ FOKUNUN BESİN STOKLARINI KORUMAK

Balık stoklarının ve deniz ekosisteminin zararlı ve yasadışı suürünleri avcılık metotlarına karşı korunmasını sağlamak.

3. AKDENİZ FOKU ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEK

Akdeniz foku ile kıyı balıkçısı ve balık çiftlikleri arasındaki gerilimi azaltarak fokların kasti olarak öldürülmelerini, ağlara takılarak boğulmalarını ve hasta, yaralı, öksüz foklara müdahale ederek ölümleri en aza indirmek.