SAD – Sualtı Araştırmaları Derneği Törel İlkeleri

1. Sadece bir dalıcı olarak değil, insan olarak, okyanuslar, denizler ve iç sulardaki sualtı tarihi kültürel ve doğal değerleri tanımak, korumak ve tanıtmayı temel görev olarak bilmek,

2. Sualtı ortamının değerlerine olan inanç ve hizmeti, nitelikleriyle üne kavuşturmaya çalışarak kanıtlamak. Bu konuda toplumun uygar, kültürel sosyal ve ahlaki gelişimine etkin katkılarda bulunmak,

3. Çaba ve çalışmalarla başarıya ulaşmayı istemek, hakkı olan karşılığı aramak, fakat öz saygısını yitirebilecek haksız yarar sağlayan ya da kuşku uyandıran işlerden daima uzak kalmak ve bu yolla elde edilebilecek başarıyı kabul etmemek.

4. Sualtı araştırmaları konusunda üstlendiği işleri ilerletmek, başkalarınınkini bozmak gerekmediğini unutmamak, hizmet verilen kişilere ve topluma karşı vefalı, kendisine karşı dürüst davranmak,

5. Dalıcıları ve sualtı ile uğraşan özel ve tüzel kişiler, kulüp, kurum ve kuruluşları dostluk, anlayış ve karşılıklı işbirliği bağları ile birleştirmek. İyi dalıcı ilkelerinin geliştirilmesini sağlamak, çevredekilere karşı davranışları ya da bulunduğu durumdaki hakları veya ahlaki tutumu kuşku uyandırırsa, kusuru kendisinde aramak ya da kuşkuları gidermek,

6. Arkadaşlığı bir araç değil, bir amaç olarak kabul etmek gerçek dostluğun karşılıklı yarar gözetmediğine, kimseden bir şey beklemediğine fakat hizmetin sunulan ruh içinde kabul edilmesi gerektiğine inanmak,

7. Bir dalıcı, her şeyden önce bir vatandaş olarak, ulusumuza, devletimize ve topluma karşı olan yükümlülükleri unutmamak; sadakati söz, tutum ve davranışlarla göstermek, çabayı ve olanakları onlar için özgürce kullanmak,

8. Eleştirilerde dikkatli olup, önerilerle desteklemek, övgüde cömert davranmak, yıkmak değil, yapmak için çalışmak,

9. Politikada taraf tutan ve dini inanç farkı gözeten hususların dışında kalan ve toplumun yaralarını ilgilendiren ve özellikle dernek amaçlarına ilişkin konularda, dernek üyelerinin serbest tartışmalar yapabilecekleri bir ortam oluşturmak,

10. Dernek amaçları doğrultusunda hizmete yatkın kişilerin, maddi karşılık beklemeden toplumlarına yararlı olmalarını teşvik etmek; yeterliliğe özendirmek ve ticari, sınai, mesleki ve kamu hizmetleri ile girişimlerde bu törel ilkelerin yerleşmesine katkı sağlamak,

11. Yönetim kurulunun verdiği görevleri yapmak ve yönetenlere saygılı olmak, araştırma grupları, alt gruplar ve çalışma birimleri içinde mutlaka görev almak, etkin hizmet yürütmek ve sonuçlandırmak,

12. Dernek çalışmalarına almak için değil daima en iyisini vermek için katılmak,

13. Dernek çalışmaları içinde hiçbir zaman ve hiçbir biçimde din, dil, ırk, mezhep, ulus, köken, siyasi görüş ayırımı yapmamak, bölücülükten, herhangi bir kümeleşmeden ve şiddetten daima uzak durmak.