Kuruluş

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD), denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal,tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994’de kurulmuş, bir çok ulusal ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür. Derneğin ilk temelleri 1983 yılında atılmıştır. Denizlere gönül vermiş ODTÜ’lü bir grup öğrenci ve öğretim üyesi tarafından 1985 yılında ODTÜ-SAT (ODTÜ Sualtı Topluluğu) adıyla bir topluluk kurulmuştur. Topluluğun etkin üyelerinin mezun olmaları ve amaçların bir öğrenci topluluğu çatısı ve olanakları içerisinde gerçekleştirilmesinin zorluğu, SAD’ın doğuş nedeni olmuştur. Böylece, bu işe gönül vermiş ODTÜ-SAT üyeleri, amatör ruhu koruyarak ülkemizde yürüttükleri sualtı ve kıyı çalışmalarını profesyonel bir ortama taşımak ve daha verimli olabilmek için Sualtı Araştırmaları Derneği’ni kurmuşlardır.

Dernek Kuruluşundan Önceki Önemli Çalışmalar

SAD’ın kurulmasından önceki ODTÜ-SAT döneminde, 1985-1987 yıllarında Dalyan’da Deniz Kaplumbağaları (Caretta caretta)ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmalar Türkiye’deki çevre hareketi için de önemli bir kilometre taşı olma özelliğini taşımaktaydı. Bir avuç gönüllünün sualtı ve kıyı çekimleriyle başlattığı bu çalışma, konunun kamuoyuna yansıması ile sonuçlandı.

ODTÜ-SAT daha sonra konularına göre çalışma gruplarına ayrıldı. Akdeniz Foku Araştırma Grubu (AFAG) Akdeniz fokunun yurdumuzda korunması için ilk organize çabaları gösterdi ve Türkiye Ulusal Fok Komitesi’nin kuruluşunda etkin rol oynadı. ODTÜ-SAT/AFAG, 1993 yılında Türkiye’nin ilk deniz ve fok koruma projesi olan Foça Pilot Projesi’nin yürütücüsü olarak seçildi ve Foça Yerel Fok Komitesi ile birlikte projeyi, Dünya Doğa Koruma Vakfı (WWF) desteği ile hayata geçirdi. ODTÜ-SAT/AFAG 1991 yılında kurulan Ulusal Fok Komitesi’nin halen etkin olan kurucu bir üyesidir.

Batık Araştırmaları Grubu (BAG), Çeşme’deki 1470 0smanlı-Rus Deniz Savaşı Batıkları Yüzey Araştırması ile, batık dalışları ve araştırmaları konusunda Türkiye’deki ilk örnek çalışmaları gerçekleştirdi. Daha sonra Sinop’ta 1853 Osmanlı-Rus Deniz Savaşı batıklarına ve antik döneme ait batık kalıntılarına önemli keşif ve inceleme dalışları gerçekleştirildi.

Kilikya (Suriye sınırı – Anamur) kıyılarında 1995 yılında başlatılan sualtı arkeolojik taramaları 1998 yılına kadar sürdürüldü. Bu araştırmaların sonuçları birçok sempozyumda sunuldu ve çeşitli dergilerde yayınlandı. Bu öncü çalışmalar da, Türkiye denizlerindeki tarihi çevrenin korunması yolunda önemli bir başlangıç yaratmıştır. SAD bünyesinde bu grup, verimin artırılması amacıyla, SAAG ve BAG olarak iki yeni gruba ayrılmıştır. SAAG yalnızca antik çağlardan buharlı çağa kadar olan sualtı ve kıyısal arkeolojik değerleri ile ilgilenirken, BAG ise özellikle sac batıkların tespiti, incelenmesi ve belgelenmesi yoluyla denizel tarihin araştırılmasıyla uğraşmaktadır.

Mağara Araştırmaları ve Dalışı Grubu, MADAG ise SAD ve ODTÜ-SAT’ın ortak bir alt kümesi olarak 1991 yılından bu yana çalışmalarını sürdürmektedir. MADAG, yeraltı sularında, mağara göllerinde ve denizel mağaralarda keşif çalışmalarını ve araştırmalarını sürdürmektedir. Konusunda, Türkiye’de ilk organize gruptur. Grup üyeleri dünya mağara dalışı literatürüne giren Karst-Dalış projesini, Amerikalı WKPP grubu ile birlikte gerçekleştirmiştir.

Yapısal Şekli

Dernek her iki yılda bir dernek üyelerinin oluşturduğu genel kurul tarafından belirlenen yönetim kurulu tarafından yönetilir. Yönetim kurulu alt kurullarla ve danışma kurullarıyla birlikte bir koordinasyon içinde yürütme işlevini yerine getirir.

Dernek merkezi Ankara’da olan SAD’ın Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya ve Doğu Akdeniz Bölge temsilcilikleri bulunmaktadır. Dernek, temelde bir araştırma derneği karakterindedir. Merkezde bulunan alt-yönetsel kurulların ve danışma kurullarının yanı sıra, derneğin asıl çalışma konularını ve gündemini belirleyen farklı konu başlıklarında oluşturulmuş, özerk olarak çalışan, uzman araştırma grupları vardır. Ayrıca bu gruplara sualtı çalışmalarında destek veren ve sualtında deneysel çalışmalar gerçekleştiren Teknik Dalış Takımı, TDG, bulunmaktadır. Kuruluşundan itibaren SAD bünyesinde çalışmalarına devam eden etkin 8 araştırma grubu vardır.

Araştırma Grupları

SAD, konularında uzmanlaşmış araştırma birimlerinden bir federasyon görünümündedir.

Araştırma Grubu Koordinatör
AFAG (Akdeniz Foku Araştırma Grubu) Cem Orkun Kıraç, ANKARA
BAG (Batık Araştırmaları Grubu) Volkan Korkmaz, BODRUM
DASAG (Dalış Sağlığı Araştırma Grubu) Dr.Ali Tanju Oğuz, İSTANBUL
DEMAG (Deniz Memelileri Araştırma Grubu)
EKOG (Ekolojik Araştırma Grubu)
KAYAG (Kıyı Alanları Yönetimi Araştırma Grubu) Dr. Gökhan Kaboğlu, İZMİR
MADAG (Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu)  
SAAG (Sualtı Arkeolojisi Araştırma Grubu) Seçkin Çopur, ANTALYA
SGG (Sualtı Görüntüleme Grubu)
TEKNOG (Sualtı ve Dalış Teknolojileri Araştırma Grubu) Volkan Korkmaz, BODRUM

ÖDÜLLER

İletişim Noktaları

Merkez
Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Akıncılar Sokak 10/1 Maltepe/Ankara
Tel : 0312 230 3520
Faks: 0312 230 3523
GSM: 0533 603 20 00
E-mail: info@sad.org.tr

Yönetim Kurulu Üyeleri

Yalçın Savaş / Başkan
Emrecan Polat / 2. Başkan
Yaman Asil / Sayman
Cihan Darıcı / Üye
Cem Orkun Kıraç / Üye

Denetleme Kurulu Üyeleri

Orhan Timuçin
Serpil Kozludere
Vedat Kolcuoğlu

Disiplin Kurulu Üyeleri

Işıkhan Güler
Tanju Meral Kıraç
Haluk Camuşcuoğlu

Temsilcilikler

İstanbul:
İzmir:
Ankara:
Karaburun: Ozan Veryeri
Kaş: Murat Draman
Datça: Sezer Çete
Adana: Vedat Kolcuoğlu
Bodrum: Volkan Korkmaz
Marmaris: Hüseyin Baş
Fethiye: Meryem Tekin
Aydıncık: Mehmet Sarı
Gökova:

Yüksek Danışma Kurulu

Derneğin uzun vadeli tasarılarını görüşür, izlenmesi gereken genel yolları belirler. Kurucu üyelerden, öncü üyelerden ve yönetim kurulundan oluşur. İşlev olarak, Yönetim Kuruluna ve diğer kurullara öğütleyici ve yönlendirici bir görevi vardır. Yapılan çalışmaları ve uygulamaları tartışır, tavsiyelerde bulunur.

Bilim Kurulu

Bu kurulun işlevi; danışmanlık, yönlendirici ve öğütleyici konumda olacaktır. Derneğin kendisinin yapmayı tasarladığı yada destek olacağı araştırmaların ve bilimsel çalışmaların, bilimsel anlamda ölçülendirilmesi ve değerlendirilebilmesi, bursların ve parasal araştırma desteğinin sağlıklı biçimde dağıtılabilmesi için Yönetim Kurulu’na doğrudan danışmanlık yapar, ayrıca ülke ve bilim gündemindeolan araştırma ve çalışmaların konu başlıklarını Yönetim Kurulu ve çalışma gruplarına önerir.

BİLİM KURULU ÜYELERİ, UZMANLIK ALANLARI VE KURUMLARI

Prof.Dr. Serdar Bayarı – Hidrojeoloji, Hacettepe Üniversitesi

Prof.Dr. Bülent Cihangir – Denizel Biyoçeşitlilik, Dokuz Eylül Üniversitesi

Prof.Dr. Hayat Erkanal – Arkeoloji, Ankara Üniversitesi

Prof.Dr. Altan Lök – Balıkçılık Teknolojisi ve Yapay Resifler, EgeÜniversitesi

Prof.Dr. Cengiz Metin – Balıkçılık Tekonolojisi, Ege Üniversitesi

Prof.Dr. Tuluhan Yılmaz – Kıyı Alanları Yönetimi, Çukurova Üniversitesi

Doç.Dr. Hüseyin Özbilgin – Balık Davranışları, Av Gereçleri Seçiciliği,Sürdürülebilir Balıkçılık, Mersin Üniversitesi

Doç.Dr. Ahmet C. Yalçıner – Kıyı Mühendisliği, ODTÜ

Doç.Dr. Oğuz Türkozan – Koruma Biyolojisi ve Deniz Kaplumbağaları

Yrd.Doç.Dr. K.Can Bizsel – Denizel Ekoloji, Dokuz Eylül Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Murat Egi – Teknik Dalış ve Sualtı Fizyolojisi, GalatasarayÜniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Vahdet Ünal – Balıkçılık Ekonomisi ve Yönetimi, Su Ürünleri Kooperatifleri, Ege Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr. Baki Yokeş – Deniz Omurgasızları, Haliç Üniversitesi

Dr. Elif Denel – Arkeoloji, Türk Amerikan İlmi Araştırmalar Derneği

Dr. Murat Draman – Teknik Dalış ve Batık Dalışları, SAD Bilim KuruluKoordinatörü

Dr. Lütfi Nazik – Jeoloji, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

Dr. Gülfem Uysal – Antropoloji ve Sosyoloji, Hacettepe Üniversitesi

Dr. Cenk Yaltırak – Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği, İTÜ

Dernek bünyesindeki gruplar tarafından yapılan araştırmalar sonucunda eldeedilen bilgiler bilimsel makalelere dönüştürülerek ulusal veuluslararası konferanslarda sunulmuştur.

  • Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri- 1997, Türkiye Elemeleri İkincilik Ödülü” Gümüşlük, Çavuş Adası Petrol Kirliliği Temizlik Operasyonu”
  • Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri- 1998, Avrupa Birincilik Ödülü (Grand Prix) “Akdeniz Fokunun Türkiye’de Korunması-Foça Pilot Projesi”
  • Dünya Genç Girişimciler – JCI – 2000 Çevre Branşında En Başarılı Genç Girişimci “AFAG üyesi Harun GÜÇLÜSOY”
  • 2002 yılında Johannesburg’da Dünya Çevre 2. Zirvesi’nde Çevre Bakanlığı’nın da desteğiyle AFAG projesi “En İyi Uygulama Projesi” seçilmiştir.

Henry Ford Avrupa Koruma Ödülleri- 1998, Türkiye Elemeleri Üçüncülük Ödülü “KARST-DALIş Mağara Dalış Projesi”

MARKA

Sualtı Araştırmaları Derneği adı ve logosu 9/2/2007 tarihinden itibaren tescil edilmiştir