Amaçlar ve Çalışmalar…

1987 yılında ODTÜ-SAT (Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Sualtı Topluluğu) bünyesinde çalışmalarına başlayan Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu – MADAG – 1994 yılında SAD’ın (Sualtı Araştırmaları Derneği) kurulmasından bu yana araştırmalarını ODTÜ-SAT ve SAD ortak çatısı altında sürdürmektedir.

Türkiye’de sistemli olarak mağara dalıcılığı üzerine eğitim programı yürüten tek kuruluş olan MADAG araştırmalarını bilimsel bir altyapı ile destekleyerek, yurt içi ve yurt dışında çeşitli kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütmektedir.

Amaçlar

* Yeraltı su sistemlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini incelemek.
* Doğal rezerv olan yeraltı sularının varlığını tespit ederek, kullanılabilirliğini araştırmak.
* Kara mağaralarının sualtında kalan pasajlarını araştırmak, belgelemek ve mağarabilimine veri sağlamak.
* Mağaraların ekolojik, jeolojik, arkeolojik ve antropolojik değerlerinin belirlenmesinde katkıda bulunmak.
* Henüz araştırılmamış kara ve deniz mağaralarının keşfini yaparak korunmaları için çalışmalar yürütmek.

Çalışmalar

* Bilgi toplanması: Mağarabilimle ilgilenen veya ilişkisi olan kurum ve kuruluşların yazılı ve yazısız kaynakların araştırılması, araştırma bölgesinde yerel halktan bilgi toplanması.
* Arazi çalışmaları: Öncelikle karstik bölgelerde arazi taraması ve gözlemlenmesi yaparak olası oluşumların belirlenmesi, bulunan sistemlerin kuru ve su dolu pasajlarının incelenmesi, belgelenmesi. Fiziksel ve kimyasal analizler için ölçümler yapılıp örnekler alınması.
* Koruma ve çözüm üretme: Yerel yönetimlerle işbirliği yaparak mağaraların ve yeraltı su sistemlerinin korunmasının sağlanması ve yapılan kimyasal analizler ışığında yeraltı suyunun kullanılabilirliği için ilgili kurumlara önerinde bulunulması.

Daha fazla bilgi için: www.madag.org