Anasayfa Araştırma Grupları SAAG Tamamlanan Projeler Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi
Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi
Cuma, 10 Temmuz 2009 13:32
alt“Türkiye Sualtı Kültür Mirası Sanal Müzesi: Kaş Arkeopark Pilot Projesi”nin amacı öncelikle, Türkiye’deki sualtı kültür mirasına katkı amacıyla Kaş bölgesindeki tarihi ve arkeolojik batıkların ve buluntuların envanterlenmesini sağlamak, sualtı kültür mirasını görünür kılmak, sualtı arkeolojisi ve deniz tarihi ile ilgili bilgi paylaşımını gerçekleştirmektir.
Fotoğraf: Ali Ethem Keskin
Proje kapsamında, belirlenen pilot bölge içerisinde bulunan tarihi ve arkeolojik eserlerin envanterlenmesi, envanterleme metotlarının belirlenmesi, sürecin ileri aşamalarında (2009 ve sonrası) toplanan bilgilerin internet üzerinden paylaşıma açılması ve internet kullanıcılarının katılımıyla büyüyen bir bilgi sistemi oluşturulması planlanmaktadır. Proje, kamuoyunun dikkatini sualtına çekebilme ve Türkiye’nin sualtı mirasını tanıtarak bu alanda hem bilimsel hem de kültürel etkinlikler yapılmasını sağlama amacını taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda, projenin nihai hedefi, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, suyun altındaki arkeolojik ve tarihi dünyayı su üstüne getirmenin de ötesinde, bu dünyayı sanal ortama taşıyarak internet üzerinde bir “Sanal Müze” oluşturmaktır.