Anasayfa Araştırma Grupları SAAG Devam Eden Projeler Sualtı Kültür Mirası 2008-2009 Devam Eden Projeler / Sualtı Kültür Mirası 2008-2009
Devam Eden Projeler / Sualtı Kültür Mirası 2008-2009
Cuma, 10 Temmuz 2009 13:48
altAkdeniz’in önemli antik deniz ticaret yolları Türkiye’nin güney kıyılarından geçer.
Fotoğraf: Orhan Aytür
Kaybolmakta olan deniz tarihinin ve sualtı batıklarının araştırılması, envanterlenmesi, bilgi ve anlayışımızı arttırarak arkeolojik ve kültürel tahribatı engelleyeceği gibi, mevcut araştırmaların ilgili akademik yetkililere sunulmasını da sağlayacaktır. Bu çalışma ile, özelikle yaz aylarında dalış turizmi faaliyetinin arttığı, mevcut arkeolojik potansiyeli nedeniyle araştırma açısından büyük önem taşıyan Kaş-Kekova kıyı kesiminde, deniz tarihi incelemeleri amaçlanarak ülkemizde ulusal kaynaklar kullanılarak gerçekleştirilen, disiplinler arası, sistematik ve kapsamlı pilot projenin yürütülmesi hedeflenmektedir.  Söz konusu araştırma noktalarının belirlenmesi için arkeoloji, aulatı yüzey araştırması, aletli derin su dalışı ve batık dalışı gibi farklı teknikler ve bilimsel disiplinlerden kurgulanacak bakış açıları içeren çalışmaların koordineli ve ortak hedefli olarak yürütülmesi ve bunların ortak bir veritabanına aktarılması planlanmaktadır... Doğu Akdeniz ticaret yollarının bir bölümünü oluşturan bu bölgede geçtiğimiz senelerde yeni batık alanları keşfedilmiş, fakat bu bilgilerin yerel kişiler tarafından saklı tutulduğu görülmüşür. Diğer bir değişle, yerel bilgilerin ve akademik araştırmaların bir araya getirilmesi, bunun bir veri tabanı altında toplanması gerekmektedir.