Anasayfa Araştırma Grupları SAAG Devam Eden Projeler Erkut Arcak Bilim Kampı Kaş Arkeopark 2008-2009 Erkut Arcak Bilim Kampı Kaş Arkeopark 2008-2009
Erkut Arcak Bilim Kampı Kaş Arkeopark 2008-2009
Cuma, 10 Temmuz 2009 13:52
altErkut Arcak Bilim Kampı, arkeolojik ve deniz tarihine ait eserlerin tespit ve belgeleme işlemlerine temel oluşturmak üzere sualtı araştırma metotlarının aktarıldığı teorik ve pratik çalışmaları içermektedir. 
Fotoğraf: Coşkun Teziç

Saha çalışmaları kapsamında katılımcılara aktarılan bilgiler, her hafta için farklı uzmanlıklara sahip moderatörler aracılığıyla öğrencilerle paylaşılmıştır. Amacımız sualtı arkeoloğu yetiştirmekten çok, katılımcıları sualtı arkeolojisi ve deniz tarihi konusunda bilinçlendirmektir. Sualtı buluntularının sistematik bir biçimde belgelenmesi ve ileride yapılacak kapsamlı sualtı araştırma çalışmalarına bir temel oluşturmak ana hedeflerimiz arasındadır. Diğer hedeflerimiz ise, proje kapsamında yapılacak sualtı araştırmasının etik ve metodolojik temel ilkelerini, coğrafik araştırma bölgesini tanıtmak, yüzey araştırmalarında esas olan buluntu temel bilgilerini sistematik olarak toplamak ve aktarmak, sualtı kültür mirasını koruma ve belgelemenin Türkiye için olduğu kadar, uluslararası bilim çevrelerince de olan önemini açıklamak ve dünya bilimsel literatürüne sunacağı katkısını vurgulamaktır. Ulusal çapta 2008 yılında başlayan bu bilim kampının 2009 yılında da devam etmesi planlanmaktadır.