Anasayfa Araştırma Grupları MADAG Dema Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi'ne katıldık
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi'ne katıldık
Yazar Burak Özkırlı   
Cumartesi, 30 Ağustos 2008 18:24

ODTU SAT-SAD MADAG (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sualtı Topluluğu - Sualtı Araştırmaları Derneğı Mağara Dalışı ve Araştırmaları Grubu), "Ören-Akyaka (Gökova Körfezi, Muğla) Kıyı şeridinde Tatlı Su Boşalımları" adlı bildiri ile, 27-30 Mayıs tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen "Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi"ne katılmıştır.

1998 yılından bu yana aralıklarla Türkiye'nin çeşitli kıyı bölgelerinde sürdürülmekte olan Türkiye Kıyıları Tatlısu Boşalımları ve Deniz Mağaraları Envanterleme Projesi (DEMA), 2007 yılı Ağustos ayı içinde Ören-Akyaka kıyı şeridinde gerçekleştirilmiştir. DEMA'07 kapsamında, saha çalışmaları boyunca, bahsedilen kıyı şeridinde sistemli dalışlar yoluyla tatlısu boşalımlarının konumları araştırılmıştır. Toplanan su örnekleri daha sonra HÜ-UKAM (Hacettepe Üniversitesi Uluslararası Karst Su Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Labaratuvarlarında, fiziksel, kimyasal ve izotopik özellikleri yönünden analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlardan hareketle oluşturulan rapor kapsamında, araştırılan kıyı şeridi boyunca tatlısu-tuzlusu karışımının alansal dağılımı belirlenmiş, deniz suyunun tatlısu içeriği ile Gökova Körfezi Kuzey Kıyısı'nın hidrojeolojik yapısı arasındaki ilişki değerlendirilmiştir.

Kongrede sunulan bildiriye ulaşmak için tıklayınız.

Ayrıntılı bilgi için,

http://www.sat.metu.edu.tr/

http://www.sad.org.tr/

http://www.madag.org/

http://www.kaytmk.org

http://www.akyaka.bel.tr/