Anasayfa Araştırma Grupları KAYAG Kıyı Günü'07 Fotoğraf Yarışması
Kıyı Günü'07 Fotoğraf Yarışması
Yazar Harun Güçlüsoy   
Perşembe, 20 Eylül 2007 18:39

kay-logo_2.jpgsad_logo.jpg

Derneğimiz ve Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi (KAY-TMK) kuruluş amaçları doğrultusunda Kıyı Günü'07 Fotoğraf Yarışması'na "kıyı alanlarımız" anahtar kelimesi çerçevesinde eserler beklemektedir. KAY-TMK ve SAD siz katılımcılar ile beraber, bu yarışmayla kıyı alanlarımızı görsel olarak belgelemeyi, kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve bu değerli ulusal varlığımızın korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

kiyigunu.jpg

KIYI GÜNÜ'07 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU

Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi (KAY-TMK) 1993 yılında ülkemizin en değerli doğal kaynaklarından olan kıyı alanlarının, dengeli, uzun erimli ve etkin bir biçimde, ve kaynağı yok etmeyen düzeyde kullanılmasına, bu alanlarımızın doğal özelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak üzere, ilgili çalışmaları özendirmek ve desteklemek; üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve diğer ilgililer arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek için kurulmuştur.

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994'te kurulmuş, birçok ulusal ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Bu kuruluş amaçları doğrultusunda Kıyı Günü'07 Fotoğraf Yarışması'na "kıyı alanlarımız" anahtar kelimesi çerçevesinde eserler beklenmektedir. KAY-TMK ve SAD siz katılımcılar ile beraber, bu yarışmayla kıyı alanlarımızı görsel olarak belgelemeyi, kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve bu değerli ulusal varlığımızın korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

KATILIM

Yarışma, seçici kurul üyeleri, KAY-TMK ve SAD yönetim kurulu üyeleri ve personeli hariç herkese açıktır. Eserler daha önce sergilenmiş ya da yayımlanmış ise bunların, herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Yarışmacılar sadece dijital format kategorisinde düzenlenen yarışmaya en fazla 3 adet fotoğrafla ve yalnızca orjinalleri ile katılabilirler.

Yarışmacıların tümü eserlerini aşağıda verilmiş olan "Yarışma Sekreterliği" e-posta adresine en son 10.10.2005 tarihine kadar gönderebilirler. Bu tarihten sonra gönderilecek fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESERLERİN KULLANIMI

SAD ve KAY-TMK yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserleri kamuyounu bilinçlendirme çalışmalarında basılı malzemelerinde (afiş, broşür, takvim v.b.) ya da internet ortamında sanatçının adını belirterek kullanabilir. Kullanılan fotoğraflar için eser sahibine telif hakkı ödenmez. KAY-TMK ve SAD düzenleyeceği diğer yarışma broşürlerinde veya kazanan ve sergilenen fotoğrafların tanıtımının yapılacağı broşürlerde kullanılan fotoğraflar için telif hakkı ödenmez. Ödül almayan ya da internet ortamında sergilenmeyen eserler yarışmada hemen sonra sekreterya tarafından silineceklerdir.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

Gönderilecek eserler Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız e-posta adresine, "Kıyı Günü'07" yanısıra yarışmacının "soyadı" belirtilen konu başlığı ile gönderilmelidirler. Örn. Ayhan Tonguç isimli bir katılımcı e-posta başlığını "Kıyı Günü'07: Tonguç" olarak yazmalıdır. Gönderilecek dijital fotoğrafların isimleri yarışmacının soy ismine eklenen fotoğraf sayısına göre numaralandırılarak verilmelidir. Örn. Tonguc1, Tonguc2, Tonguc3 gibi. Yukarıda belirtildiği şekilde gönderilmeyenler ve isimlendirilmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

YARIşMA VE ESERLERİN SERGİLENMESİ TAKVİMİ

  • Eserlerin Yarışma Sekreteryasına ulaştırılacağı son tarih, 10 Ekim 2007
  • Eserlerin değerlendirilmesi, 20 Ekim 2007
  • Dereceye giren eserlerin duyurusunun yapılması, 24 Ekim 2007
  • Eserlerin internet ortamında sergilenmesi Kıyı Günü'08 tarihine kadar

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

  • Prof. Dr. Erdal ÖZHAN - KAY-TMK Başkanı
  • Cem O. KIRAÇ - Denizcilik Müsteşarlığı
  • Gökhan TAN - Atlas Dergisi Fotoğraf Editörü
  • Zafer KIZILKAYA - Sualtı Fotoğrafçısı
  • Dr. Murat DRAMAN - Dragoman Doğa Sporları Merkezi

logo_cevre_bak.jpglogo_unep.jpglogo_map.jpg
logo_paprac.jpg logo_smap.jpg