Anasayfa Araştırma Grupları KAYAG Kıyı Günü'07
Kıyı Günü'07
Yazar Harun Güçlüsoy   
Perşembe, 20 Eylül 2007 18:14

 kiyigunu.jpg

Türkiye'nin coğrafi ve sosyoekonomik yapısı gereği son derece değerli olan kıyı alanları ve denizlerimiz, hem ekonomik kalkınma açısından hem de barındırdığı doğal unsurların zenginliği yönünden gelecek neslin önemli miraslarından biridir. Bu mirastan en uygun şekilde faydalanmak ve kıyısal ve denizel ortamların korunmasını sağlamak için toplumsal bilincin oluşması ve yerel ve merkezi yönetimler bünyesinde Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi kavramının etkinlik kazanması gerekmektedir. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) olarak, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğumuzu, yürütmekte olduğumuz KIYI GÜNÜ projesi kapsamında yerine getirmeye çalışmaktayız.