Anasayfa Araştırma Grupları KAYAG 24 EKİM Kıyı Günü İlan Edilsin
24 EKİM Kıyı Günü İlan Edilsin
Perşembe, 05 Temmuz 2007 18:36

Kıyı Günü

Türkiye'nin coğrafi ve sosyoekonomik yapısı gereği son derece değerli olan kıyı alanları ve denizlerimiz, hem ekonomik kalkınma açısından hem de barındırdığı doğal unsurların zenginliği yönünden gelecek neslin önemli miraslarından biridir. Bu mirastan en uygun şekilde faydalanmak ve kıyısal ve denizel ortamların korunmasını sağlamak için toplumsal bilincin oluşması ve yerel ve merkezi yönetimler bünyesinde Bütünleşik Kıyı Alanı Yönetimi kavramının etkinlik kazanması gerekmektedir. Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) olarak, bu konuda üzerimize düşen sorumluluğumuzu, yürütmekte olduğumuz KIYI GÜNÜ projesi kapsamında yerine getirmeye çalışmaktayız.

 

Kıyı Günü ile ilgili Türkçe ve İngilizce broşürleri ve poster'i buradan indirebilirsiniz. Ayrıca Sahil Keşif Projesi kapsamında hazırladığımız broşürümüzü de buradan indirebilirsiniz.