Anasayfa Araştırma Grupları KAYAG Kıyı Günü 08 Fotoğraf Yarışması
Kıyı Günü 08 Fotoğraf Yarışması
Yazar Harun Güçlüsoy   
Çarşamba, 17 Eylül 2008 17:13
kiyigunu.jpg

Kıyı Günü'08 Fotoğraf Yarışması'na "Kıyı Alanlarımızdaki Güzellikler" anahtar kelimesi çerçevesinde eserler beklenmektedir. ÇOB, KAY-TMK ve SAD siz katılımcılar ile beraber, bu yarışmayla kıyı alanlarımızı görsel olarak belgelemeyi, kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve bu değerli ulusal varlığımızın korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, yarışma kapsamında herhangi bir maddi ödül verilmeyecektir. Ancak birinci olan yarışmacı 24 Ekim 2008 tarihinde Foça'da düzenlenecek Kıyı Günü '08 etkinliklerine davet edilecektir. Birinci olan yarışmacıya bir plaket verilecek, tüm ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır.

KIYI GÜNÜ'08 FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU

Çevre ve Orman Bakanlığı (ÇOB) ülkemiz tabii kaynaklarının ve ekosistemlerinin korunup geliştirilmesi ile ilgili, mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslar arası normlar ve uluslar arası öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirmek, uygulamak, izlemek, denetlemek, kontrol etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlamak üzere faaliyet göstermektedir.

Bakanlık, Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi konusunda da çalışmalar yapmakta ve uluslararası organizasyonlarla bağlantılı bir şekilde kıyıların sürdürülebilir kullanımı ve korunması, kıyılarımızın kültürel, ekonomik, sosyal ve çevresel değerinin kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılması için çalışmalar sürdürmektedir. Kıyı Günü aktiviteleri Bakanlık koordinasyonunda sürdürülmektedir.

Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi (KAY-TMK) 1993 yılında ülkemizin en değerli doğal kaynaklarından olan kıyı alanlarının, dengeli, uzun erimli ve etkin bir biçimde, ve kaynağı yok etmeyen düzeyde kullanılmasına, bu alanlarımızın doğal özelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak üzere, ilgili çalışmaları özendirmek ve desteklemek; üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ve diğer ilgililer arasında iletişim ve işbirliğini güçlendirmek için kurulmuştur.

Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) denizlerde, iç sularda ve kıyılarda doğal, tarihi ve kültürel değerlerin incelenmesi, korunması, çoğaltılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkıda bulunmak amacıyla 1994'te kurulmuş, birçok ulusal ve uluslararası projede etkin rol oynamış ve çeşitli ödüllere layık görülmüştür.

Bu kuruluş amaçları doğrultusunda Kıyı Günü'08 Fotoğraf Yarışması'na "kıyı alanlarımızdaki güzellikler" anahtar kelimesi çerçevesinde eserler beklenmektedir. ÇOB, KAY-TMK ve SAD siz katılımcılar ile beraber, bu yarışmayla kıyı alanlarımızı görsel olarak belgelemeyi, kamuoyunu bilinçlendirmeyi ve bu değerli ulusal varlığımızın korunmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, yarışma kapsamında herhangi bir maddi ödül verilmeyecektir. Ancak birinci olan yarışmacı 24 Ekim 2008 tarihinde Foça'da düzenlenecek Kıyı Günü '08 etkinliklerine davet edilecektir. Birinci olan yarışmacıya bir plaket verilecek, tüm ulaşım ve konaklama masrafları karşılanacaktır.

KATILIM

Yarışma, seçici kurul üyeleri, KAY-TMK ve SAD yönetim kurulu üyeleri ve personeli hariç herkese açıktır. Katılım için bir ücret ödenmez. Eserler daha önce sergilenmiş ya da yayımlanmış ise bunların, herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekmektedir. Yarışmacılar sadece dijital format kategorisinde düzenlenen yarışmaya en fazla 3 adet fotoğrafla ve yalnızca orjinalleri ile katılabilirler. Yarışmacıların tümü eserlerini aşağıda verilmiş olan "Yarışma Sekreterliği" e-posta adresine en son 10.10.2008 tarihine kadar gönderebilirler. Bu tarihten sonra gönderilecek fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

ESERLERİN GÖNDERİLMESİ

Gönderilecek eserler Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız e-posta adresine, "Kıyı Günü'08" yanısıra yarışmacının "soyadı" belirtilen konu başlığı ile gönderilmelidirler. Örn. Ayhan Tonguç isimli bir katılımcı e-posta başlığını "Kıyı Günü'08: Tonguç" olarak yazmalıdır. Gönderilecek dijital fotoğrafların isimleri yarışmacının soy ismine eklenen fotoğraf sayısına göre numaralandırılarak verilmelidir. Örn. Tonguc1, Tonguc2, Tonguc3 gibi. Yukarıda belirtildiği şekilde gönderilmeyenler ve isimlendirilmeyen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır. İlaveten çekilen fotoğrafların yeri ve tarihi ile birlikte iletişim bilgileriniz gönderecek olduğunuz e-posta mesajında yazılmalıdır. Eserin kullanımı ile ilgili taahütnemeyi doldurup, imzalayıp hem faks (# 0312 440 35 60) ve ya taratarak e-posta ( Bu e-posta adresini spambotlara karşı korumak için JavaScript desteğini açmalısınız ) hem de orjinalinin posta ile aşağıdaki adrese gönderilmesi zorunludur.

Sualtı Araştırmaları Derneği, Y.Sancak Mah. Tiflis Cad. 54/2 Yıldız, Çankaya, Ankara

ESERLERİN KULLANIMI

ÇOB, SAD ve KAY-TMK yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserleri kamuyounu bilinçlendirme çalışmalarında basılı malzemelerinde (afiş, broşür, takvim v.b.) ya da internet ortamında sanatçının adını belirterek kullanabilir. Kullanılan fotoğraflar için eser sahibine telif hakkı ödenmez. KAY-TMK ve SAD düzenleyeceği diğer yarışma broşürlerinde veya kazanan ve sergilenen fotoğrafların tanıtımının yapılacağı broşürlerde kullanılan fotoğraflar için telif hakkı ödenmez. Dereceye girmeyen ya da internet ortamında sergilenmeyen eserler yarışmada hemen sonra sekreterya tarafından silineceklerdir.

YARIşMA VE ESERLERİN SERGİLENMESİ TAKVİMİ

  • - Eserlerin Yarışma Sekreteryasına ulaştırılacağı son tarih, 10 Ekim 2008
  • - Eserlerin değerlendirilmesi, 20 Ekim 2008
  • - Dereceye giren eserlerin duyurusunun yapılması, 24 Ekim 2008
  • - Eserlerin internet ortamında sergilenmesi Kıyı Günü'09 tarihi olan 24 Ekim 2009'a kadar olacaktır.

SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ

  • 1. Mustafa AYDIN - Çevre ve Orman Bakanlığı
  • 2. Haluk ERDİK - Foça Belediyesi
  • 3. Prof. Dr. Lale BALAS - KAY-TMK
  • 4. Zafer KIZILKAYA - SAD Basın ve İletişim Kurulu
  • 5. Gökhan TAN - Bilgi Üniversitesi, ATLAS
  • 6. Dr. Murat DRAMAN - Dragoman Doğa Sporları Merkezi

Yarışma şartnamesi
Yarışmaya Katılım Taahütnamesi