Anasayfa Araştırma Grupları EKOG Tamamlanan Projeler Denizler Altında Yok Olan Ormanlar SAD-EKOG'un Alg Projesine Destek
SAD-EKOG'un Alg Projesine Destek
Yazar Z Derya Yıldırım   
Çarşamba, 29 Nisan 2009 13:58

altHollanda Hükümeti’nden SAD-EKOG Projsine Destek Yürütücülüğünü SAD Yönetim Kurulu’ndan Zafer A. KIZILKAYA’nın ve bilimsel analizlerini biyolog Z. Derya YILDIRIM’ın yaptığı, “Doğu Akdeniz’de Yok Olan Alglerin Küçük Balıkçılık ve Sualtı Turizmi Üzerindeki  Etkilerinin Belirlenmesi ve İyileştirme Yönetim Planı”  isimli proje çalışmaları 8 Ocak 2009 itibariyle başlamıştır.

 

altEndemik ve nesli tehlike altındaki türlere ev sahipliği yapan Türkiye’nin Akdeniz kıyılarında önemli ekolojik bozulma ve değişimler yaşanmaktadır. 2008 Mayıs ayında, Sualtı Araştırmaları Derneği(SAD) ve İspanya Bilimsel Araştırma Konseyi’ne bağlı, Centre d'Estudis Avanyats de Blanes (CEAB)’in ortaklaşa yaptığı araştırmada, birincil üretimde çok önemli bir yere sahip olan ve aynı zamanda çok sayıda canlıya yaşam ortamı oluşturan alglerin ve fanerogamların yok olduğunu gözlemiştir. Ayrıca Akdeniz’deki en düşük bentik balık populasyonlarının Türkiye kıyılarında olduğu ve alglerin yaşaması gereken kimi bölgelerin yoğun deniz kestaneleriyle kaplı olduğu da kaydedilmiştir. Biyolojik çeşitliliğin en önemli halkasında başlayan bu bozulma, sosyo-ekonomik olarak kıyılardaki küçük balıkçılığı ve önemli turizm sektörlerinden rekreasyonel dalış faaliyetlerini de önemli ölçüde negatif olarak etkilemektedir. Bu iki sektörün de sürdürülebilir ekonomik geleceği tehlike altındadır. Mevcut deniz koruma alanları ve yönetim stratejileri, denizsel ekosistemin korunmasını sağlayamamaktadırlar.

altProje kapsamında Kaş ve Fethiye’de yürütülecek bilimsel çalışmalarla, Lessepsiyen herbivor balıkların ekosistemi ne derece değiştirebildiği, deniz kestaneleri ve diğer egzotik alg türleriyle olan kombine etkisi ortaya çıkarılacaktır. Projenin ilgi gruplarındaki küçük balıkçıların ve dalış merkezlerinin de katılacağı çalışmalar, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇKKB), Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı (TKİB)’nın dahil olacağı toplantılar ve çalıştaylarda SAD-CEAB ekibi tarafından elde edilen bulgular neticesinde yapılması gerekenlerin bir yönetim planına dönüştürülmesini içermektedir. “No Take Zone” olarak bilinen, avcılığa tamamen kapalı deniz koruma alanların yaratılması ve belirlenecek yönetim uygulamalarıyla, Türkiye’de sürdürülebilir denizsel ekosistem iyileştirilmesi ve korunması ilk kez uygulanacaktır.

altFinansmanı SAD ve Hollanda Hükümeti tarafından karşılanan proje’ye, Arsipel Dalış Merkezi (Kaş), Caretta Dive Center (Fethiye), Erman Dalış Merkezi(Bodrum) ve SAD İstanbul temsilcisi Volkan Hürsever sponsorluk yapmaktadırlar. Projenin tahmini sonuçlanma tarihi 2010 yılı olarak öngörülmektedir.