Anasayfa Araştırma Grupları EKOG Tamamlanan Projeler Boncuk Koyu Kum Köpekbalığı Araştırmaları Boncuk Kum Köpekbalıkları Araştırması
Boncuk Kum Köpekbalıkları Araştırması
Çarşamba, 25 Haziran 2008 18:46

Foto:SAD/Nilay Akça©
Kum Köpekbalığı

Derneğimiz, Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi içersinde kalan, Boncuk Koyu'nda kum köpekbalıkları araştırmasına bu yıl da devam ediyor. Bu yılki çalışma, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı'nın izni, desteği ve Derneğimizin katkılarıyla yürütülmektedir. 12 Haziran 2008'de kampımız kapılarını araştırmamıza katılacak öğrencilere açtı. Öncesinde 18 Mayıs'ta ODTÜ-SAT'dan bir ön araştırma ekibi Kum Köpekbalıklarının mevcut durumu ve de kampın lojistiği hakkında temel bilgileri elde ettiler.

Bu sene kampımızın adını Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Denizel Biyolojik Araştırmasını yürütümüş olan ekibin başı rahmetli Prof. Dr. Erdoğan Okuş'un adına atfen "Prof.Dr. Erdoğan Okuş Boncuk Kum Köpekbalıkları Projesi Bilim Kampı" olarak verdik. Ve bundan sonra ki seneler de kampımızın adının bu şekilde kullanmaya devam edilecektir.

Foto:SAD/Umut Aksu©/Kapalı devreler dalışta kabarcık çıkarmadığı için daha sağlıklı gözlem olanağı veriyor

Bu yıl Kampımıza araştırmaya destek vermek üzere Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri - Medyakronik Alanı, Boğaziçi Sualtı Araştırma Merkezi, Dokuz Eylül Üniversitesi - Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği, Hacettepe Üniversitesi Sualtı Sporları Topluğu, Koç Üniversitesi Sualtı ve Araştırma Kulübü, Maltepe Üniversitesi Sualtı Görüntüleme Ekibi, Sabancı Üniversitesi Sualtı Sporları Kulubü ve ODTÜ Sualtı Topluluğu'nda öğretim üyeleri, stajyerler ve öğrenciler katılmışlardır.

Kampımızı Bilim Kurulu Üyelerimizden Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Bülent Cihangir ziyaret ederek katılmış ve denizel biyolojik çeşitlilik hakkında, gene Bilim Kurulu üyelerimizden Galatasaray Üniversitesi'nden Yrd.Doç.Dr.Murat Egi kampımıza katılımış nitroks ve kapalı devre dalış teknolojileri hakkında, Maltepe Üniversitesi Sualtı Görüntüleme Dersi Öğretim Görevlisi ve Sualtı Film Yapımcısı Bengiz Özdereli de sualtı görüntüleme hakkında eğitim ve seminerler düzenlemişlerdir. Yrd.Doç.Dr.Murat Egi kapalı devre sistemlerin uygulamalı eğitimleri için getirmiş olduğu 3 adet ekipmanla kamp katılımcılarına deneme imkanı sağlamıştır. Bu seminer ve eğitimler sayesinde katılımcıları diğer disiplenler hakkında bilgilenme imkanı bulmuşlardır.

 

Foto:SAD/Umut Aksu©/SAD Kamp Sahası ve Kapalı Devreler

Yrd. Doç. Dr. Murat Egi'nin desteğiyle ayrıca dalış sağlığı çalışmalarını DAN destekli su kaybı analizi veri toplanması (impedans) uygulamaları da SAD Bilim Kampının bir diğer çalışma disiplinini oluşturmaktadır.

SAD AFAG üyesi N.Ozan Veryeri SAD Bilim Kampı katılımcılarına kamp içi koordinasyon, raporlama bilgi akışı, gözlem ve inceleme metotları ve bilimsel makale nasıl yazılır seminerlerini vermiştir.

Araştırma öncesinde 2006 yılında Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından Boncuk Kum Köpekbalıklarını belirleyen 5 şamadırandan kopan biri tekrardan tonozu bulunarak yerine yerleştirildi. Temelde yapılan çalışmalar, araştırma ve görüntüleme üzerine odaklanmıştır. Elde edilen görüntüler bilimsel çalışmayı da destekleyici nitelikte tasarlanmıştır. Araştırma kapsamında, dalgıçlar 2 yıl önce Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından düzenlenmiş olan deniz alanı içersinde belli periyotlarda gözlemleri içermektedir. Bu sırada gözlenen birey(ler) ve sayıları vb. hakkında veriler toplanmaktadır. Görsel çalışmalarda ise bireyleri tanımlayıcı görüntüler alınmaya çalışılmıştır. Köpekbalıklarına rahatsızlık vermemek için kapalı ve yarı kapalı devreler ve sabit kamera uygulaması kullanılmıştır. şimdiye kadar 121 kez gözlem gerçekleştirildi. Araştımanın sonuçlarını kamp sonunda başka bir haber ile duyuracağız.

 
Foto: SAD/Burak Özkırlı©/Boncuk Araştırma Sahası
Foto:SAD / D. Haluk Camuşçuoğlu© / SAD Boncuk Ofisi
Foto:SAD / Burak Bozkırlı© / Boncuk Araştırma Sahası

Kamp Sorumluları:

Dr. Harun Güçlüsoy - Bilim Sorumlusu
Nilay Akça - Bilim Sorumlusu Yrd.
Mutlu Payaslıoğlu - Görsel Sorumlu
D.Haluk Camuşcuoğlu - Kamp Sorumlusu
Haluk Erdemir - Malzeme Sorumlusu
Yrd. Doç. Dr. K. Can Bizsel - Bilim Danışmanı

şimdiye kadar kampımıza katılmış olan araştırmacılar şöyledir:

Prof. Dr. Bülent Cihangir - Dokuz Eylül Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Murat Egi - Galatasaray Üniversitesi
Araş. Gör. Tamer Özyiğit- Galatasaray Üniversitesi
Öğr. Gör. Bengiz Özdereli - Maltepe Üniversitesi
Gökhan Kaboğlu - Dokuz Eylül Üniversitesi / SAD-KAYAG Koordinatörü
Volkan Korkmaz SAD Bodrum Temsilcisi
Erhun Yakar - SAD Güllük
N.Ozan Veryeri - SAD Karaburun
Mustafa Or - SAD Didim
Umut Aksu - Koç Üniversitesi
Ali Yalçın Avşar - Koç Üniversitesi
Nurettin Beşer - Adnan Menderes Üniversitesi
Özgür Gedikoğlu - Bilgi Üniversitesi
Halide Göktürk - Bilgi Üniversitesi
Çiçek Gümüş - Adnan Menderes Üniversitesi
Selin Küçükavşar - Hacettepe Üniversitesi
Necmettin Sinan Özalp - Adnan Menderes Üniversitesi
Burak Özkırlı - Hacettepe Üniversitesi
Can Uğurcan - Maltepe Üniversitesi
Levent Ülker - Sabancı Üniversitesi
Elanur Yılmaz - Hacettepe Üniversitesi
Erman Güngör