Anasayfa Araştırma Grupları EKOG Devam Eden Projeler Gökova'da Deniz Koruma Alanları Yaratma Projesi Gökova Körfezi Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Gökova Körfezi Deniz ve Kıyı Koruma Alanları
Yazar Z. Derya YILDIRIM   
Pazar, 11 Temmuz 2010 11:55

Gökova Körfezi'nde balıkçılığa kapalı deniz ve kıyı koruma alanları ilan edildi.

alt
Foto:SAD/Zafer KIZILKAYA©

Sualtı Araştırmaları Derneği Ekoloji Araştırma Grubu'nun, Mayıs 2009'da başlattığı ve Gökova Körfezi'nde Türkiye'de bir ilk olacak "Balıkçılığa Kapalı Deniz Koruma Alanları" oluşturulmasına yönelik gerçekleştirdiği proje başarı ile sonuçlandı.

Sualtı Araştırmaları Derneği Ekoloji Araştırma Grubu'nun, GEF-SGP desteği ile gerçekleştirdiği ve sürdürülebilir balıkçılık için dünyada birçok örneği olan Deniz Koruma Alanları'nın gerekliliğini balıkçılara benimsetme ve işbirliği içerisinde çalışma hedeflerini içeren proje Temuuz 2010 itibariyle sonuçlandı. Proje pilot bölgesi seçilen Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında balıkçılar ile bilgilendirici toplantılar gerçekleştirmenin yanında, yine balıkçılardan alınan bilgiler projenin ilerleyen aşamalarına ışık tuttu.

Körfez içerisinde hem balık rezervi olması açısından hem de balıkçıların mağdur olmadan avlanmalarını sürdürebilmeleri için uygun olan alanlar, yerel su ürünleri kooperatif başkanları ve serbest balıkçı temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılar doğrultusunda ve bilimsel çalışmalar ışığında tespit edildi.

alt
Foto:SAD/Derya YILDIRIM©
26 Mart 2010 tarihinde ÖÇKKB'nda gerekleştirilen toplantı.

26 Mart 2010 tarihinde Ankara'da Özel Çevre Koruma Kurum Başkanlığı'nda gerçekleştirilen, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komtanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı, Sualtı Araştırmaları Derneği ve Gökova'da faaliyet gösteren su ürünleri kooperatifleri yetkililerinin katıldığı toplantıda Deniz Koruma Alanı olması açısından uygun görülen altı alan yetkililere sunuldu. Ayrıca alanların kapatılması durumunda etkin koruma stratejileri geliştirilmesi açısından kurumlar planlarını aktararak, kurumlar arası işbirliği için görüşmelerde bulundurlar.

 

 

Söz konusu alanlar 10 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete'de Tarım ve Köyişeri Bakanlığı tarafından ilan edildi.

altFoto:SAD/Huriye GÖNCÜ©
Gökova'daki balıkçılar ile Deniz Koruma Alanlarının belirlenmesine yönelik yapılan harita çalışmaları.
alt
Harita:SAD/Semiha DEMİRBAŞ ÇAĞLAYAN©

 

 

10 Temmuz 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27637

TEBLİĞ

 

 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:

2/1 NUMARALI TİCARİ AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ AVCILIĞINI DÜZENLEYEN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/25)

MADDE 1 – 21/8/2008 tarihli ve 26974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 2/1 Numaralı Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ’in, “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e)  bendinde yer alan balık boyu tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balık başının ön ucu ile kuyruk yüzgecinin en uzun ışınının bitim noktası arasındaki izdüşüm uzunluğunu, kılıç balığında ise, balığın alt çene ucu ile kuyruk yüzgecinin çatalı arasındaki uzunluğu (çatal boyu)”

MADDE 2 – Aynı Tebliğ’in, “Akdeniz’deki yer yasakları” başlıklı 4 üncü maddesine, dokuzuncu fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(10) Mersin ilinde, Anamur ilçesi, Karaağan burnu (36° 02,244' N - 32° 42, 486' E) merkezde kalacak şekilde 1 millik sahil şeridinde ve Kızılliman mevkii Arap burnu (36° 05, 200' N - 33° 05,466' E) ile Gökçevlik (36° 06,500' N - 33° 06, 633' E) mevkii arasında,

kıyıdan 200 metre mesafe içerisinde, her türlü istihsal vasıtası ile ”

MADDE 3 – Aynı Tebliğ’in, “Ege denizindeki yer yasakları” başlıklı 5 inci maddesine ondördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(15) Muğla ili, Ortaca ilçesi, Sülüngür gölünde kuzuluk hariç, dönem boyunca su ürünleri avcılığı yasaktır.”

“(16) Gökova körfezinde;

(a) Akbük limanında; (37° 01, 431' N - 28° 06,863' E) ile (37° 02,108' N - 28° 06,915' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın batısında,

(b) Akyaka’da;  (37° 03,041' N - 28° 18,600' E) ile (37° 01,540' N - 28° 18,600' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,

(c) Çamlı limanında; Çapa burnu (37° 00,044' N - 28° 13,250' E) ile (37° 00,240' N - 28° 14,731' E) koordinat noktasını birleştiren hattın güneyinde,

(ç) Boncuk koyu- Karaca limanında; (36° 59, 016' N - 28° 11,828' E) koordinat noktası ile Dedek burnunu (36° 56, 967' N - 28° 11,618' E)  birleştiren hattın doğusunda,

(d) İngiliz limanında (Değirmen Bükü) (36° 56, 170' N - 28° 08,358' E) ile (36° 56,812' N - 28° 09,542' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın güney-doğusunda,

(e) Bördübet limanında; (36° 49, 800' N - 28° 02,649' E) ile (36° 48,156' N - 28° 03,176' E) koordinat noktalarını birleştiren hattın doğusunda,

her türlü istihsal vasıtası ile su ürünleri avcılığı yasaktır.”