Anasayfa Araştırma Grupları EKOG DENİZ KORUMA ALANINDA KARADA DENETİM ZAAFİYETLERİ
DENİZ KORUMA ALANINDA KARADA DENETİM ZAAFİYETLERİ
Yazar Emrecan Polat   
Salı, 02 Aralık 2014 03:07

Derneğimizin Özel Çevre Koruma Bölgesi Foça’da 1990'lı yılların başından itibaren 2006 yılına kadar kesintisiz 13 yıl deniz koruma ve araştırma çalışmalarında yoğun emek harcamıştır. Sahada bu dönemde  denizde koruma çalışmalarında büyük ilerleme kaydedilmiş ve yerel balıkçının yüzü de gülmüştür. Alanda yer yer izleme çalışmalarımız bugün hala süregelmektedir. Foça Özel Çevre Koruma Bölgesi Türkiye’de deniz koruma kavramı  en çok ele alınmış bir kasaba ve yaşam alanıdır.

Önemle belirtiyoruz ki, son yıllar ve özellikle 2014 yılında Foça’da Akdeniz Foku yaşam alanlarında insan baskısının alabildiğince kontrolsüz geliştiği, Akdeniz Fokları’nın kıyı alanlarını dinlenmek için dahi kullanmadığı izleme çalışmaları ile belgelendi. Daha da kritik olanı

yasadışı balıkçılık ve ticaretinin ileri boyutlarda yaşandığı yerel ve gezici temsilcilerimiz tarafından ifade edilmektedir. Konuyla alakalı yerel belediye ve diğer resmi kurumların ÖZELLİKLE KARADA DENETİM VE SORUMLULUKLARINA dair ağır eleştiriler mevzu bahistir. Tüm bu gelişmeler  içerisinde , gözler önünde süregelen yasadışı balıkçılığın yerel aktörler ( kimi yerel balıkçılar, satıcılar, alıcılar, restoranlar) tarafından içselleştirilmiş hali alanı korumakla sorumlu bunca resmi kurum adına oldukça düşündürücüdür. Kıyılarımızda, Özel Çevre Koruma Alanlarının denizel habitatlarında yaşanan olumsuz gelişmelerden duyduğumuz endişeleri tekrar ifade eder, resmi kurumları ivedilikle ve defaten sorumlulukları kapsamında göreve davet ederiz. 

    SAD -EKOG adına    YAMAN ASİL

 Foça Halinde 22 Eylül 2014 tarihinde sabah kantosunda satışa sunulmuş Sinarit balığında ( Dentex dentex) tespit edilen zıpkın şişi izi / SAD arşivi

Foça Halinde 22 Eylül 2014 tarihinde sabah kantosunda satışa sunulmuş 

 Sinarit balığında ( Dentex dentex) tespit edilen zıpkın şişi izi / SAD arşivi Zıpkın şişi izi bulunan ve Foça Halinde hiç çekinmeden açıkça ticareti yapılan balıklardan bir örnek ( satıcısı yerel- alıcısı yerel) Bu durum denetim çalışmaları eksikliği bir yana yerelde de koruma çalışmalarının suistimalini akla getirir / SAD Arşivi

Zıpkınla avlanılan balıkların ticaret ve takası yasaktır.

 

Şiş

  • izi bulunan ve
  •        Foça Halinde hiç çekinmeden açıkça ticareti
  • yapılan balıklardan bir
  • örnek
  • ( satıcısı yerel- alıcısı yerel) 

 

 

  • SAD Arşivi

 

Aynı gün limana balığını getiren Foçalı geleneksel balıkçının ürünleri, temiz ve kanuni yollarla avlanmış balıklar, ahlaki paylaşım kültürünü örnekler / SAD Arşivi

Aynı gün limana balığını getiren Foçalı geleneksel balıkçının ürünleri, temiz

ve kanuni yollarla avlanmış balıklar, ahlaki paylaşım kültürünü örnekler

/ SAD Arşivi