Anasayfa Araştırma Grupları AFAG Prof. Dr. Bahtiye Mursaloğlu Bilim Kampı: Esaslar
Prof. Dr. Bahtiye Mursaloğlu Bilim Kampı: Esaslar
Cumartesi, 11 Temmuz 2009 23:17
Prof. Dr. Bahtiye Mursaloğlu 2009 Bilim Kampı (bilim kampı olarak geçecektir); program ve gerekleri belirlenmiş, hedef ve şekli kurgulu, bir akademik saha çalışması ve eğitimidir.
Bu belirlenim ve kurgu gereği, bilim kampı işlerliği ve sonuca erimi esastır.
1'nci Basamak Boncuk Bilim Kampı 2009 katılımcıları arasından davet ile ve yayınlanan katılım başvurusu ile, bilim kampında yer alacak olan katılımcıların tamamı istisnasız olarak bu esaslar altındadır.
Buna göre;
1. Prof. Dr. Bahtiye Mursaloğlu 2009 Bilim Kampı, SAD örgün eğitim unsurlarından Mavi Ateş Hareketinin 2. Basamağıdır.
2. Bilim kampı, tek saha ve eğitim-katılım döneminden oluşur.
Ulaşılması hedeflenen programı belli eğitim-saha çalışması, 20-30 Ağustos 2009 tarihleri arasındadır.
 Akademik veri yığını hedefi amaçlı olarak Bilim Kampında görev yapacak proje sahipleri, yürütücü ve asistanlarına ilişkin program, bu yazıda yer almamaktadır. Bu şahıslar, en geç 19 Ağustos 2009 günü saat 09:00’da saha sınırları içinde bulunacaktır.
3.  Eğitim-Katılım başvurusu kabul edilmiş ve davetli 1. Basamak katılımcıları en geç 20 Ağustos 2009 günü saat 09:00’da saha sınırları içinde bulunacaktır.
4. Bilim Kampı, bir dinlenme ve tatil yer ve zamanı olmadığı için, öncelikli olarak, gayretli ve odaklı çalışma bütünü ihtiyacındadır. Bu nedenle, bu yazıda belirtilmiş bütün zaman ve program uygulama ifadeleri, kesin ve keskindir. Dakika kısalığında dahi hiçbir mazeret kabul edilmeksizin bütün plana ilişkin zaman ihlâlleri, katılımcıların kampla ilişiğinin kesilmesi gereğini doğurur.
5. Anılan Bilim Kampı ve bu tarihlerden sonra gerçekleştirilecek bütün SAD projeli kamplar ve çalışmalar, yurtiçi ve dışı üniversite ilişimleri ve kendi bünyesindeki yapılanma çizgisinde, kredilendirme sistemiyle yürüyecektir. Buna göre katılımcılar, eğitim, edinim ve üretim sonuçlarında kredilendirilecek, gelecekteki çalışma, kamp ve üniversite yaz okulu kredilendirmelerinde ve katılımlarda, bu krediler esas alınacaktır. Kamp süresince oluşacak katılımcı günlük rapor ve diğer yazımlar yığını, hemen yayınlanacak olan Rapor Kitabı’nda ve bültenlerde bulunacaktır. 
6. Akış ve gerekler sınırlamasında, katılımcılar, kendilerine verilen görevleri, uygulama esasları ile yaparlar. Bu esaslar, ilk eğitim sırasında belirtilecektir. Sağlık ve kişisel terk durumları dışında göreve aykırı durum ve isteklerle, bilim kampı yönetimi bilgisi dışındaki her türlü oluş, katılımcının ilişiğinin kesilmesi anlamındadır.
7. Kamp amaçları, açık ve basittir. Bunların yerine gelmesi esastır.
8. Bilim Kampı; katılımcıların barınma gereklerini seyyar unsurlarla sağlar.
9. Bilim Kampı, katılımcıların sıhhî gözetimini seyyar tıbbî olanaklarla uzman hekim eşliğinde sağlar.
10. Bilim Kampı, katılımcıların günlük gıda gereksinimini, günlük 3 öğün olarak, önceden belirlenmiş ve hesaplanmış şekil ve miktarda sağlar. Kamp mutfak donanımına dışarıdan gıda ve içecek maddesi yerleştirilemez ve özel yiyecek isteğinde bulunulamaz.
11. Katılımcılar, kamp süresince, sağlık sorunları dışında, kamp sahasını terk edemez, ziyaretçi kabul edemez.
12. Katılımcılar, kamp süresince gün içinde telefon görüşmesi yapamaz.
13. 2. Basamak SAD Eğitim Bilim Kampı katılımcılarından, varsa, dizüstü bilgisayar, kafa lambası, USB flash bellek, tuvalet kağıdı, sabun ve kişisel (varsa) dalış malzemelerini (scuba) ve dans etmeye uygun ayakkabı getirmeleri ve SAD Mavi Ateş Kitabını edinmeleri (sahada edinilebilir) beklenir.
14. Kamp süresince katılımcılar, üç ana grupta, önceden belirlenmiş akademik çalışmayı, atanmış sorumluları ile birlikte yapar, genel ve çalışmalarına ilişkin oturumlara katılırlar.
15. Bütün literatür ve bilgi erişim kaynakları, atanmış sorumlular tarafından sahada hazır bulundurulur.
16. Kamp Eğitim Programı, SAD Yayınları tarafından yayınlanmış, Mavi Ateş Kitabındaki 2nci Basamak konularını ve belirlenmiş bilimsel çalışmayı kapsar. Programın akış şeması, en geç 30 Temmuz 2009 günü yayınlanır.
alt alt