Anasayfa Araştırma Grupları AFAG AFAG Hakkında
AFAG Hakkında
Yazar Cem Orkun Kıraç   
Çarşamba, 23 Mayıs 2007 17:52
Tarihçe, Misyon ve Hedeflerimiz...

TARİHÇE
AFAG, 1987 yılında ODTÜ'lü küçük bir öğrenci grubu ile, ODTÜ / Sualtı Topluluğu çatısı altında çalışmalarına başladı. 1991 yılında gerçekleştirdiği yoğun seminer ve tanışma toplantıları sonucunda çekirdek grubunu genişleterek 10 kişilik gönüllü bir kadroya ulaştı. Daha sonra ilk profesyonel ve uzun süreli araştırma ve koruma projesine 1993 yılında WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) maddi desteği ile Foça'da başladı. Foça Pilot Projesi adı altında günümüze kadar başarı ile yürütülen bu proje dışında, AFAG 1993'den bu yana birçok kısa, orta ve uzun vadeli araştırma-koruma-eğitim projeleri gerçekleştirdi. 1994'de Sualtı Araştırmaları Derneği (SAD) 'nin kurulması ile çalışmalarını SAD bünyesinde daha etkin bir şekilde yürütmeye başladı. Mayıs 1998'de ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nde görevli ve Kilikya Bölgesinde (Dağlık Taşeli) Akdeniz foku araştırma ve koruma çalışmaları yürüten grubun katılması ile AFAG oldukça önemli bir gelişme kaydetti.

MİSYON

AFAG, 14 yıldır, Avrupa'nın en nadir memeli türü olan Akdeniz fokunun Türkiye kıyılarında yaşamını sürdürmesi ve türün yaşam ortamı olan kıyıların korunması için çaba göstermekte ve çalışmalar yapmaktadır.
AFAG, " Akdeniz fokunu korumak; Akdeniz'i korumaktır!.. " anlayışı ile, Akdeniz fokunun ve onun yaşam ortamı olan Akdeniz kıyı ekosisteminin korunması ve araştırılması amacıyla Türkiye'de kurulmuş ilk ve tek ihtisaslaşmış sivil toplum kuruluşudur.
AFAG, Akdeniz fokunun ve yaşam alanlarının Türkiye'de korunması amacıyla;
- Akdeniz fokunun kıyılarımızdaki yaşam alanlarını, dağılımını ve sayılarını belirlemek için araştırmalar ve türün ve yaşam alanının korunmasına yönelik çalışmalar yapar, kısa-orta-uzun vadeli projeler tasarlar, finans bulur ve uygular,
- Akdeniz fokunun ülkemizde azalmakta olmasının ardında yatan nedenleri araştırır, çözüm önerileri geliştirir ve Ulusal Fok Komitesi'ne önerir,
- Basılı ürünler, bilimsel ve popüler makaleler; seminer, konferans ve dia gösterileri yoluyla kamuoyu bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları gerçekleştirir,
- İlgili devlet kuruluşları içerisinde, Akdeniz fokunun ve yaşam ortamının korunması için alınması gereken önlemleri çabuklaştırmak amacıyla, bilgilendirme çalışmaları yapar ve gösterilecek gayretleri teşvik eder, koordinasyon çalışmaları yapar,
- Yerel, ulusal ve uluslararası camiada Akdeniz foku üzerine çalışan kuruluşlarla tecrübe ve bilgi alışverişinde bulunur.

HEDEFLERİMİZ
1. AKDENİZ FOKUNUN YAşAM ALANLARINI KORUMAK
Kıyı alanlarının aşırı ve yasadışı yapılaşmadan korunması ve daha akılcı kullanılması yönünde çalışmalarda bulunmak.
2. AKDENİZ FOKUNUN BESİN STOKLARINI KORUMAK
Balık stoklarının ve deniz ekosisteminin zararlı ve yasadışı balıkçılık metodlarına karşı korunmasını sağlamak.
3. AKDENİZ FOKU ÖLÜMLERİNİ ÖNLEMEK
Akdeniz foku ve kıyı balıkçısı arasındaki gerilimi azaltarak fokların kasti olarak öldürülmelerini en aza indirmektir.

Daha fazla bilgi için: www.sadafag.org